Futsalfa.ir پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷

آموزش فوتسال دریبل قسمت دوم

آموزش فوتسال دریبل قسمت دوم

بازی یک در مقابل یک است که همانند تصویر دروازه های یک متری درست کرده و بازی یک در مقابل یک را برای هر بازیکن در نظر میگیرید. نکته مهم اینکه در این تمرین همه اصول دریبل شامل کنترل توپ از نزدیک- تغییر سرعت- تغییر مسیر و فریب باید رعایت شود.

نظرات و ارسال نظر