Futsalfa.ir پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷

آموزش فوتسال دریبل قسمت اول

آموزش فوتسال دریبل قسمت اول

همانند تصویر بازیکنان در دو گروه روبروی هم می ایستند .با شروع کار هر گروه توپی در اختیار دارند و به سرعت به هم نزدیک میشوند سپس از سمت چپ یکدیگر را دریبل زده و به صف مقابل می روند.

نظرات و ارسال نظر