ایران16 / دسته‌بندی نشده / گل مهدی طارمی ؛ پرسپولیس-سایپا
خرید-مهره-مار-اصل
گل مهدی طارمی ؛ پرسپولیس-سایپا
گل مهدی طارمی ؛ پرسپولیس-سایپا

گل مهدی طارمی ؛ پرسپولیس-سایپا

گل زود هنگام مهدی طارمی؛ پرسپولیس - تراکتور سازی

گل زود هنگام مهدی طارمی؛ پرسپولیس – تراکتور سازی