تیم بالای جدولی که نتایج خوبش در هفته های اخیر باعث تعجب اهالی فوتسال شده رابطه عجیبی با یکی از رمالان شهر دارد به نحوی که برخی از مربیان این تیم پیش از هر بازی نسخه ویژه ای را از این جادوگر می گیرند.