ایران16 / کلیپ های فوتسال / مصاحبه با مصطفی نظری؛ بهترین دروازه‌بان جهان
خرید-مهره-مار-اصل

مصاحبه با مصطفی نظری؛ بهترین دروازه‌بان جهان

مصاحبه با مصطفی نظری؛ بهترین دروازه‌بان جهان

گفتگو با نظری بهترین دروازه‌بان جهان

آموزش فوتسال،آموزش دروازه بانی فوتسال

آموزش تاکتیک شروع مجدد فوتسال

آموزش تاکتیک شروع مجدد فوتسال