ایران16 / کلیپ های فوتسال / بازی خاطره انگیز فینال جام جهانی فوتسال 1989
خرید-مهره-مار-اصل
بازی خاطره انگیز فینال جام جهانی فوتسال 1989

بازی خاطره انگیز فینال جام جهانی فوتسال 1989

بازی خاطره انگیز فینال جام جهانی فوتسال

برزیل – هلند ۱۹۸۹

آموزش تاکتیک شروع مجدد فوتسال

آموزش تاکتیک شروع مجدد فوتسال