ایران16 / گزارش تصویری / پیش بینی یک رسانه اروپایی ازسرنوشت جام جهانی 2018
خرید-مهره-مار-اصل
پیش بینی یک رسانه اروپایی ازسرنوشت جام جهانی 2018

پیش بینی یک رسانه اروپایی ازسرنوشت جام جهانی 2018

صحنه مشکوک به پنالتی برای ایران

صحنه مشکوک به پنالتی برای ایران