Futsalfa.ir یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷

تکنیک و سیستم ها - فوتسال

تکنیک و سیستم ها – فوتسال

سیستم در فـوتسال | تکنیک فوتسال 

منظور از تکنیک، انجام حرکات مخصوص بازی فوتبال است که موجب بازی صحیح و با هدف می‌شود. سطح بازی یک تیم بستگی به توانایی‌های تکنیکی بازیکنان آن دارد. تکنیک با دو عنصر مؤثر در بازی فوتسال، یعنی تاکتیک و قدرت بدنی ارتباط مستقیم دارد. به عبارت دیگر فراگیری و تمرین توانایی‌های تکنیکی به این منظور انجام می‌شوند که بازیکن قادر باشد بر موقعیت‌های جدید به وجود آمده مسلط شود. در هنگام تمرینات تکنیکی توجه به دو نکته مهم می‌باشد:

۱ـ با تمرینات زیاد می‌توان انجام حرکات انفرادی را در قالب کار تیمی تکمیل کرد.

۲ـ می‌توان در شرایط مختلف و با آموزش تکنیک‌های مهم و سپردن وظائف گوناگون به بازیکن، یک الگوی حرکتی مخصوص برای او به وجود آورد تا او بتواند در موقعیت‌های مختلف بازی، بالاترین توان خود را به کار گیرد.

شکل‌های مختلف تکنیک در فوتبال را می‌توان به صورت حرکات با توپ (دریبل، پاس، کنترل توپ، شوت به دروازه، ضربه با سر) و بدون توپ (تنه زدن، سد کردن توپ، پریدن، حرکات بدون توپ) تقسیم کرد.

سیستم ۲-۱-۱ (جایگیری مناسب ، استفاده از فضا ، پاس کاری خوب )

حالت اول

در این سیستم A به C وC به B پاس می‌دهد. در زمان ارسال پاس،

D به کنار زمین آمده توپ را از B دریافت می‌کند. B با حرکت بدون توپ به او نزدیک می‌شود و توپ برگشتی را با یک پاس دقیق به C که بدون توپ حرکت کرده می‌دهد. در این لحظه A به مرکز خط دفاع می‌آید.

حالت دوم

بازیکن A به C و او به B پاس ‌داده و طبق شکل حرکت می‌کند. بازیکن D به جای C می‌آید و B با یک پاس بلند C را صاحب توپ می‌نماید، در زمان ارسال پاس توسط بازیکن A او هم می‌تواند در طول زمین حرکت کرده، آماده دریافت توپ باشد.

حالت سوم

سیستم در فـوتسال

سیستم از ارکانی اصولی و آشنائی با تکنیک است و زیر بنای اولیه تکامل تاکتیک‌های تیمی می‌باشد. بر اثر پیشرفت‌های علمی و عملی در فوتبال امروز جهان کم کم سیستم‌های قدیم جای خود را به روش‌های جدیدتری از تاکتیک‌های تیمی داده است. اصولا سیستم‌ها رکنی از تاکتیک‌های تیمی به حساب می‌آیند و بازیکنان، اجرای تاکتیک‌های فردی و شروع مجدد خود را بر اساس شناخت سیستم‌های دفاعی و حمله ای تیم و طبق نظر مربیان اجرا می‌نمایند.

بر حسب مقررات و قوانین بازی فوتسال و به منظور ایجاد نظم بازکنان تیم‌ها قرار‌ها و یا تعهد مسئولیت‌هایی در محوطه محدودی از زمین‌ با هم می‌گذارند.

در فوتسال سیستم‌ و شکل آرایشی تیم نقش مهمی دارد. بر اساس و شرایط بازی با تیم حریف سیستم برنامه ریزی می‌شود. اما باید گفت در اجرا و حرکت‌های بوجود آمده توسط بازیکنان تغییرات زیادی حاصل می‌شود و بازیکنانی که توانایی و شعور بالائی دارند می‌توانند سریعاً در تغییر شکل و نحوه آرایش تیم تصمیم بگیرند.


سیستم ۱ـ۲ـ۱

در این سیستم یک نفر به عنوان دفاع آخر و پوششی قرار گرفته و دو بازیکن دیگر در کناره های زمین به صورت کشویی از یکدیگر حمایت می کنند و نفر آخر هم از این دو نفر حمایت می کنند در جلوی دو بازیکن کناری یک راس حمله قرار دارد که هر لحظه بر اساس شرایط بازی و توپ انجام وظیفه می کند.

سیستم ۲-۲

دو بازیکن به صورت مدافع انجام وظیفه می کنند و حرکت این دو مدافع حمایت از یکدیگر می باشد بدین صورت که اگر مدافع اول درگیر شود مدافع دوم به صورت کشویی از او حمایت می کنژد و بر عکس و دو نفر به صورت مهاجم وظیفه ی خود را انجام می دهند.

سیستم ۲-۱-۱

دو نفر به صورت مدافع در مقابل دروازه بازی می کنند ویک نفر در جلوی دو مدافع بازی می کند و یک راس حمله در جلوی بار خودی کار خود را انجام می دهد .

نکته مهم در فوتسال داشتن سه فاکتور قدرت تصمیم گیری (توانایی)، آمادگی جسمانی وسرعت است که این فاکتورها می توانند یک تیم را تا مرز قهرمانی هدایت نماید. نوع تمرینات واتخاذ سیستم نیز می تواند به تیم کمک کند.

آموزش سیستم (۱-۳)

همانطور که در شکل مقابل نمایش داده شده سه نفر در زمین خودی و یک نفر که ویژگی حفظ توپ و ارسال پاس دقیق را دارد ،در زمین سبیه به ۸ اینگلیسی موقعیتی از قبل تمرین شده بوجود آورن تا با صاحب توپ نمودن نفر راس (در زمین حریف ) ، حرکت و حمله ی خود را آغاز نماید.

آموزش سیستم (۱-۴-۰)

در این سیستم استقرار بازیکن ها در شکل مشخص شده و باید سه نکته مهم رعایت گردد :

۱- آمادگی جسمانی خوب : بازی و دویدن

۲- پاس دادن زیاد : استفاده از هوش و تکنیک بازیکن

۳ – اجرای تکنیک شوت : شوت در تمام حالت های مختلف (روی پا ، داخل پا ،نوک پا وسر ضرب )

در این سیستم استقرار بازیکن در پشت توپ می باشد.

*************************

نظرات و ارسال نظر