ایران16 / گزارش تصویری / تشویق رونالدو توسط ایرانی ها حاضر در ورزشگاه
خرید-مهره-مار-اصل
تشویق رونالدو توسط ایرانی ها حاضر در ورزشگاه
تشویق رونالدو توسط ایرانی ها حاضر در ورزشگاه

تشویق رونالدو توسط ایرانی ها حاضر در ورزشگاه

گل سر رونالدو رئال مادرید به لاکرونیا (مصدومیت رونالدو)