Futsalfa.ir پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷

انواع سیستم ها در فوتسال

انواع سیستم ها در فوتسال

انواع سیستم ها در فوتسال

system ha dar futsal -futsalfa.ir

سیستم در فـوتسال

سیستم از ارکانی اصولی و آشنائی با تکنیک است و زیر بنای اولیه تکامل تاکتیک‌های تیمی می‌باشد. بر اثر پیشرفت‌های علمی و عملی در فوتبال امروز جهان کم کم سیستم‌های قدیم جای خود را به روش‌های جدیدتری از تاکتیک‌های تیمی داده است. اصولا سیستم‌ها رکنی از تاکتیک‌های تیمی به حساب می‌آیند و بازیکنان، اجرای تاکتیک‌های فردی و شروع مجدد خود را بر اساس شناخت سیستم‌های دفاعی و حمله ای تیم و طبق نظر مربیان اجرا می‌نمایند.
بر حسب مقررات و قوانین بازی فوتسال و به منظور ایجاد نظم بازکنان تیم‌ها قرار‌ها و یا تعهد مسئولیت‌هایی در محوطه محدودی از زمین‌ با هم می‌گذارند.
در فوتسال سیستم‌ و شکل آرایشی تیم نقش مهمی دارد. بر اساس و شرایط بازی با تیم حریف سیستم برنامه ریزی می‌شود. اما باید گفت در اجرا و حرکت‌های بوجود آمده توسط بازیکنان تغییرات زیادی حاصل می‌شود و بازیکنانی که توانایی و شعور بالائی دارند می‌توانند سریعاً در تغییر شکل و نحوه آرایش تیم تصمیم بگیرند.

 

آموزش سیستم  ۳ـ۱

سه نـفر در زمین خـودی و یک نفر که ویژگی حفظ توپ و ارسال پاس دقیق را دارد، در زمین حریف می‌ایستد. سه نفری که در زمین خودی هستند سعی می‌کـنند با پاس‌های متوالی و چرخش سریع بازیکنان در عـرض زمین شـبیه به ۸ انگلیسی موقعیتی از قبل تمرین شده بوجود آورند تا با صاحب توپ نمودن نفر رأس (در زمین حریف)، حـرکت و حملـه خود را آغازنمایند.

آموزش سیستم  ۰ ـ ۴ ـ ۱

در این سیستم استقرار بازیکن‌ها در شکل مشخص شده و باید سه نکته مهم رعایت گردد
۱ـ آمادگی جسمانی خوب: بازی و دویدن
۲ـ پاس دادن زیاد: استفاده از هوش وتکنیک بازیکن
۳ـ اجرای تکنیک شوت: شوت در تمام حالت‌های مختلف (روی پا، داخل پا، نوک پا و سر ضرب)
در این سیستم استقرار بازیکن در پشت توپ می‌باشد

آموزش سیستم ۱ـ۲ـ۱

در این سیستم یک نفر به عنوان دفاع آخر و پوششی قرار گرفته و دو بازیکن دیگر در کناره‌های زمین به صورت کشویی از یکدیگر حمایت می‌کنند و نفر آخر هم از این ۲ نفر حمایت می‌کند در جلوی ۲ بازیکن کناری یک رأس حمله قرار دارد که هر لحظه بر اساس شرایط بازی و توپ انجام وظیفه می‌کند.

آموزش سیستم ۲ـ۱

دو بازیکن به صورت مدافع انجام وظیفه می‌کنند و حرکت این دو مدافع حمایت از یکدیگر می‌باشد بدین صورت که، اگر مدافع اول درگیر شود مدافع دوم به صورت کشویی از او حمایت می‌کند و برعکس و دو نفر به صورت مهاجم وظیفه خود را انجام می‌دهند.

آموزش سیستم ۱ـ۱ـ۲

دو نفر به صورت مدافع در مقابل دروازه بازی می‌کنند ویک نفر در جلوی دو مدافع بازی می‌کند و یک رأس حلمه در جلوی یار خودی کار خود را انجام می‌دهد

نکته مهم در فوتسال داشتن سه فاکتور قدرت تصمیم گیری (توانایی)، آمادگی جسمانی و سرعت است که این فاکتورها می‌تواند یک تیم را تا مرز قهرمانی هدایت نماید. همچنین نوع تمرینات و اتخاذ سیستم نیز می‌تواند به تیم کمک کند.

آموزش سیستم  ۲ـ۱ـ۱

در این سیستم یک نفر در دفاع آخر و یک بازیکن که قدرت مانور دارد، در وسط زمین قرار می‌گیرد. دو نفر هم به عنوان مهاجم انجـام وظیفه می‌کنند که باید از سوی نفر وسط به خوبی حمایت شوند.

آموزش سیستم  ۱ـ۳

در این سیستم سه بازیکن در خط دفاعی بصورت دفاع وسط، دفاع راست و چپ، قرارگرفته و کار دفاعی خود را تکمیل می‌کنند و یک نفر به عنوان رأس حمله به صورت متحرک بازی می‌کند.

آموزش سیستم  ۳ـ۱

بازیکن A به B پاس داده و به او نزدیک می‌شود. در این زمان C به جای A و D به جای C می‌رود. بازیکن B با یک پاس به عقب A را صاحب توپ کرده و خود به قسمت دیگر زمین می‌رود. در این حالت A به D پاس می‌دهد تا او به دروازه نزدیک شود یا به B پاس‌ دهد

  آموزش سیستم ۱ـ۲ـ۱

امروزه این سیستم در فوتسال، کاربرد زیادی ندارد چرا که تحرک در این سیستم کم بوده و نفرات بیشتر از خلاقیت فردی خود استفاده می‌کنند تا به هدفشان برسند. این سیستم زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تیم مقابل به لحاظ تکنیکی، تاکتیکی و بدنی ضعیف باشد.
  آموزش سیستم ۲ـ۲

این سیستم در زمانی که یک تیم فضای عمق را بسته باشد و به تیم مهاجم اجازه نفوذ به عمق را ندهد مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این حالت تیم مهاجم مجبور است از سیستم ۲ـ۲ استفاده نماید تا از این طریق بتواند به دروازه حریف نزدیک شود و از کناره‌ها به تیم مدافع ضربه زند.
آموزش سیستم  ۲ـ۲ـ۱

این سیستم زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که یک تیم نتیجه را به حریف خود واگذار نموده و مربی قصد دارد با استفاده از یک بازیکن آزاد تیم را در حالت هجومی قرار دهد. به این منظور مربی می‌تواند در حالت حمله، از یک بازیکن به جای دروازه‌بان استفاده نماید، و زمانی که حریف صاحب توپ شد‌ دوباره دروازه‌بان را به جای خود برگرداند.

آموزش سیستم  ۰-۴

در این سیستم نفرات به صورت یک دسته‌ی عینک در زمین قرار می‌گیرند. این سیستم زمانی استفاده می‌شود که تیم مدافع ما را تحت فشار قرار داده و ما بخواهیم فضاهای خالی و بهتری برای خود ایجاد کنیم و تیم حریف را بدون پوشش قرار دهیم تا بتوانیم از فضاهای خالی به نحو احسن برای رسیدن به هدف خود استفاده کنیم.

 

آمادگی جسمانی:

اصولاً برای انتخاب بازیکن می‌بایست پرونده‌ای از هر بازیکن در اختیار داشت که در آن گزارش خاص مربوط به بازیکن قید شده باشد.
فاکتورهای مهمی در انتخاب بازیکن وجود دارد که عبارتند از: شخصیت که می‌تواند ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری یا تربیت خانوادگی او باشد. ویژگی‌های بدنی، آمادگی جسمانی، قدرت تصمیم گیری، اجرای مطلوب تکنیک و تاکتیک و کارهای با توپ و بدون توپ.
از آنجائی‌که تمرینات فوتسال بیشتر از نوع تمرینات هوازی و غیرهوازی می‌باشد،باید روی این سیستم‌ها تمرین نمود. اما باید اذعان داشت شرایط بدنی به خصوص دارا بودن توانایی‌های فیزیکی و روانی در قابلیت بازدهی ورزشکار مؤثر می‌باشد

تکنیک

منظور از تکنیک، انجام حرکات مخصوص بازی فوتبال است که موجب بازی صحیح و با هدف می‌شود. سطح بازی یک تیم بستگی به توانایی‌های تکنیکی بازیکنان آن دارد. تکنیک با دو عنصر مؤثر در بازی فوتسال، یعنی تاکتیک و قدرت بدنی ارتباط مستقیم دارد. به عبارت دیگر فراگیری و تمرین توانایی‌های تکنیکی به این منظور انجام می‌شوند که بازیکن قادر باشد بر موقعیت‌های جدید به وجود آمده مسلط شود. در هنگام تمرینات تکنیکی توجه به دو نکته مهم می‌باشد:
۱ـ با تمرینات زیاد می‌توان انجام حرکات انفرادی را در قالب کار تیمی تکمیل کرد.
۲ـ می‌توان در شرایط مختلف و با آموزش تکنیک‌های مهم و سپردن وظائف گوناگون به بازیکن، یک الگوی حرکتی مخصوص برای او به وجود آورد تا او بتواند در موقعیت‌های مختلف بازی، بالاترین توان خود را به کار گیرد.
شکل‌های مختلف تکنیک در فوتبال را می‌توان به صورت حرکات با توپ (دریبل، پاس، کنترل توپ، شوت به دروازه، ضربه با سر) و بدون توپ (تنه زدن، سد کردن توپ، پریدن، حرکات بدون توپ) تقسیم کرد.
سیستم ۱ـ۱ـ۲ (جاگیری مناسب، استفاده از فضا، پاس‌کاری خوب)
حالت اول

در این سیستم A به C وC به B پاس می‌دهد. در زمان ارسال پاس،
D به کنار زمین آمده توپ را از B دریافت می‌کند. B با حرکت بدون توپ به او نزدیک می‌شود و توپ برگشتی را با یک پاس دقیق به C که بدون توپ حرکت کرده می‌دهد. در این لحظه A به مرکز خط دفاع می‌آید.
حالت دوم

بازیکن A به C و او به B پاس ‌داده و طبق شکل حرکت می‌کند. بازیکن D به جای C می‌آید و B با یک پاس بلند C را صاحب توپ می‌نماید، در زمان ارسال پاس توسط بازیکن A او هم می‌تواند در طول زمین حرکت کرده، آماده دریافت توپ باشد.

سرعت

سرعت به دو بخش سرعت اصلی یا پایداری و سرعت حرکتی تقسیم می‌شود.
باید اذعان داشت، سرعت، هم وراثتی است و هم اکتسابی و در حقیقت، پدیده‌ای ناشی از هماهنگی عصب و عضله بوده که به مقدار قدرت عضله بستگی دارد.
داشتن عضلات قوی چهار سر ران و ماهیچه ساق پا، از مهم‌ترین دلایل سرعت بازیکنان می‌باشد. سرعت را می‌توان در سه حالت مختلف، مورد ارزیابی قرار داد:
سرعت انفجاری، سرعت در مسافت متوسط و سرعت در مسافت‌های طولانی.
انعطاف پذیری

توانایی به حرکت در آوردن مفاصل در یک دامنه وسیع حرکتی را انعطاف پذیری می‌گویند. (امکان حرکتی‌مفاصل) انعطاف پذیر بودن در دو بخش فعال (اختیاری) و غیر فعال بررسی می‌شود که هر دو نوع انعطاف پذیری به صورت حرکتی یا ثابت انجام می‌شوند.
هماهنگی

هماهنگی به همکاری متقابل بین سیستم‌های عصبی و عضلات و عملکرد بهینه در انجام فعالیت‌های حرکتی مختلف گویند. یعنی نوعی عملکرد مناسب و تأثیر توأم ایستگاه‌های عصبی و عضلانی در انجام حرکات است. هر اندازه هماهنگی بهتر باشد بازیکن می‌تواند حرکات را دقیق‌تر و بهتر انجام دهد. هماهنگی به دو بخش چابکی و مهارت تقسیم می‌شود:
چابکی عبارت است از پرش‌ها، چرخش‌ها، دنبال‌کردن، بازی‌های گرفتنی، دوهای با مانع، دریبل به هنگامی که محوطه کاملاً تنگ و مزاحمت زیاد است.
مهارت عبارت است از‌ دریبل کردن،‌ کنترل توپ، نگهداری توپ در هوا، روپایی، روزانو، روی سر و سینه و شوت به هدف در شرایط مختلف.
تمریناتی برای هماهنگی وجود دارد مانند:
۱ـ در حال دو آرام، به طور متناوب با دست چپ و راست زمین را لمس کردن.
۲ـ دویدن به پهلو با نیم دور چرخش، به طور متناوب به چپ و راست رفتن.
۳ـ در حال راه رفتن گام‌های بلند برداشته (پا کاملاً کشیده به جلو گذاشته شود) و بر روی آن پا فشار آورده می‌شود.
۴ـ دویدن به جلو و عقب چند بار به طور متناوب و با نیم چرخش در یک مسیر رفت و برگشت.
۵ـ سایه زنی: یک نفر با دویدن مسیر را مشخص می‌کند و نفر دوم او را تعقیب می‌کند.
۶ـ استارت‌های کوتاه

 

در فوتسال، تنوع تمرینات زیاد می‌باشد و یک مربی می‌بایست، بر اساس دانسته‌های خود، برنامه‌ تمرینی بازیکنان را انتخاب و به مرحله اجراء گذارد.
در تمرینات می‌توان از سیستم‌های موجود در فوتسال نیز استفاده کرده و درباره اجرای دقیق آنها به بازیکنان، تذکرات لازم، داده شود.
تکرار تمرینات می‌تواند بازیکنان یک تیم را به مرز آمادگی رسانده و موجب هماهنگی و انسجام تیمی گردد. معمولاً برای انجام هر جلسه تمرین، ۱۵ دقیقه گرم کردن در دستور کار قرار می‌گیرد.

نقش تمرینات و حرکات کششی در فوتسال

حرکات کششی، نوع مخصوصی از نرمش است که با توجه به نوع ورزش، عضلات و شرایط ورزشکار انتخاب می‌شود و بر اثر انجام این حرکات، عضلات و تاندون‌ها نرم‌تر و انعطاف پذیرتر شده و عملکرد مفاصل بهتر می‌شود. حرکات کششی باید آهسته و با احتیاط انجام شود و قبل از اینکه باعث آسیب عضلات و احیاناً بروز درد شود، به پایان برسد.
ورزشکاران نباید در مواقع خستگی، حرکات کششی شدید انجام دهند، زیرا احتمال صدمه دیدگی زیاد است.
نکته

کم کشش دادن از کشش‌های زیاد بهتر است و حرکات کششی نرم، کمک فراوانی برای بازگشت عضلات به حالت اولیه و تجدید قوا می‌نماید.
کشش صحیح، کششی است که در اندازه‌های مشخص، با آسودگی کامل و بدون رقابت با دیگران انجام می‌شود. در واقع، کشش در پیشرفت کیفی و لذت بردن از فعالیت‌های بدنی، تأثیر بسزایی دارد و بدن را برای حرکات ورزشی آماده می‌سازد

 

برای کسب موفقیت و پیروزی در یک مسابقه فوتسال می‌بایست تکنیک‌ و ‌تاکتیک را توأم ان با هـم اجرا نمود کـه البته پیش زمینه تثبیت موفقیت، آشنایی صحیح با قوانین موجود در فوتسال می‌باشد که قصد داریم با ذکر این قوانین مهارت‌ها و فنون این ‌رشته، علاقمندان ‌را به ‌یادگیری صحیح مهارتهای فوتسال ترغیب نمائیم .

قانون اول : زمین بازی در فضای سرپوشیده یا همان سالن برگزار می‌شود. طول زمین حداقل ۳۸ و حداکثر۴۲ متر و عرض آن حداقل ۱۸ و حداکثر ۲۲ متر می‌باشد.
تذکر: ورود و خروج بازیکنان در موقع تعویض بایستی از محدوده مشخص شده انجام گیرد.
قانون دوم : توپ که محیط آن حداقل ۶۲ و حداکثر ۶۴ سانتیمتر و وزن آن ۳۹۰ الی ۴۳۰ گرم (توپ نمره ۴) است. روش شناسایی توپ استاندارد آن است که وقتی از ارتفاع ۲ متری به زمین رها می‌شود نباید بیشتر از ۶۵ و کمتر از ۵۵ سانتیمتر از زمین مسابقه جهش کند.
قانون سوم: تعداد بازیکنان در شروع یک مسابقه باید حداقل۵ نفر باشد که یکی از آنها دروازه‌بان با لباس مشخص است . در صورت اخراج بازیکن، چنانچه هر تیم کمتر از ۲ نفر باشد مسابقه باید تعطیل شود. تعداد بازیکنان ذخیره ۷ نفر و تعویض ها نامحدود است.
اگر در هنگام تعویض، قبل از خروج کامل بازیکن، فرد جانشین وارد زمین شود، داور می‌تواند با توقف بازی به بازیکن جانشین، کارت زرد داده و با اعلام یک ضربه آزاد غیر مستقیم به نفع تیم مقابل بازی را به جریان بیندازد.
قانون چهارم: استفاده از کفش و محافظ پا برای بازیکن الزامی است و در صورت نقص لوازم و وسایل ورزشی، داور می تواند بازیکن خاطی را برای تکمیل وسایل به بیرون هدایت‌کند.
قانون پنجم: برای اداره بازی سر داور یا داور اصلی تعیین می گردد . قدرت او از بدو ورود به محل بازی آغاز وبا خروج او پایان می‌پذیرد و تصمیم هر موضوع مرتبط با بازی یا اعلام نتیجه نهایی بر عهده‌اوست.
قانون ششم: بایستی برای هر مسابقه، کمک داور(داور دوم) تعیین شود که طرف مقابل داور اصلی انجام وظیفه می کند و همان قدرت اجرایی را دارد به جز ثبت و گزارش مواردی که قبل، حین و بعد از بازی اتفاق می‌افتد. محاسبه دو دقیقه اخراجی بازیکنان (در صورت نبودن وقت نگهدار)، زمان یک دقیقه‌ای استراحت و نیز کنترل نحوه صحیح تعویض سیار از دیگر وظایف اوست.
همچنین داور اصلی بایستی در صورت دخالت بی‌مورد از جانب کمک داور، او را از آن‌ وظیفه معاف نماید.
تذکر: در صورت وجود اختلاف نظر بین داور اصلی و کمک داور، نظر داور اصلی حاکم‌خواهد بود.
قانون هفتم: وقت نگهدار باید در خارج از بازی در امتداد خط میانی در منطقه تعویض بازیکنان قرار گیرد. وظایف او نگهداری وقت بازی، ۲ دقیقه اخراجی، یادداشت تایم اوت ها و دادن علامت تایم اوت به داوران، اعلام زمان بازی با سوت به داوران و یادداشت ۵ خطای اول هر تیم در هر نیمه که توسط داوران اعلام شده و نیز ثبت شماره گلزنان و بازیکنان اخراجی و اخطاری می باشد.

نکته مهم در فوتسال داشتن سه فاکتور قدرت تصمیم گیری (توانایی)، آمادگی جسمانی و سرعت است که این فاکتورها می‌تواند یک تیم را تا مرز قهرمانی هدایت نماید. همچنین نوع تمرینات و اتخاذ سیستم نیز می‌تواند به تیم کمک کند.

 

آموزش فوتسال به زبان فارسی – اورجینال

 

خرید ارزان کش ورزشی رو فلکس اکستریم

کش ورزشی رو فلکس اکستریم

دستگاه لاغری ریووفلکس اکستریم یک وسیله کاملا مناسب برای یک تمرین کامل در منزل و همچنین سوزاندن چربی است.

با دستگاه لاغری ریووفلکس اکستریم شما قادر خواهید بود حرکات کششی مخصوص دستها و پاها را بر روی آن به آسانی انجام داده و از ورزش کردن نهایت لذت را ببرید.

حرکاتی که با دستگاه لاغری ریووفلکس اکستریم میتوانید انجام دهید کاملا موثر بوده و برای چربی سوزی و انعطاف پذیری بسیار مفید است.

تمامی حرکات این دستگاه منحصر به فرد به شما کمک میکند به آسانی و عدم خستگی زیاد زمانی را به فعالیت بپردازید.

 

روش خرید: برای خرید کش ورزشی رو فلکس اکستریم، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.

قیمت: ۴۲,۰۰۰ تومان

کنترل توپ در فوتسال

 

نظرات و ارسال نظر

majidنیما گفته :
یکشنبه , ۲۹ فروردین ۱۳۹۵

ممنونم تکنیک هاتون خیلی بدردم خورد

majidmajidfutsal گفته :
چهارشنبه , ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

خواهش …. موفق باشی