Futsalfa.ir یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷

اصول کلی تمرینات فوتسال

اصول کلی تمرینات فوتسال

اصول کلی تمرینات فوتسال

تمرین در زبان عامیانه به کلیه تدابـیری گفتـه می شود که هدفـش فعـال کردن ، بالا بردن و استحکام بخشیدن به توانایی ها و قابلیّت بازدهی است . هدف اصلی تمرین در ورزشها این است که توسط فعالیّت های معین ،عناصر و توانایی های تمرین کننده در زمینه های فیزیکی – روانی – ذهنی و اجتماعی بالا رفته و او را برای انجام مسابقه آماده سازد .

یک تیم خوب بـاید تمرینـات مستمر داشته باشد برای اینکه حتماً در مسابقات بتـواند در هر لحظه ای که نیاز بود

تغییر سیستم دهد. چه در حمله و چه در دفاع( نیازآن لحظه از بازی ) پس  نیاز است کلیه بازیکنان کلیه سیستم

های فوتسال و فوتبال را در حمله و دفاع وTAایستگاهی ویژه را آموزش دیده ودر هر شرایط استفاده کنند.

درگرم کردن :اگر تمرین بعدی حمله ای است باید در دستور تمرین انواع پاس ها- دریبل- حفظ توپ باشد امّا اگر

تمرین بعدی دفاعی است سعی شود در تمرین به نوعی درگیری وجود داشته باشد البته با مراقبت مانند ۱ ×  ۱

و حفظ توپ توسط مهاجمان و درگیری توسط مدافعان .

پس از کار در فضاهای کوچک وآموزش حتماً در پایان در زمین بزرگ و حقیقی ودر شرایط مسابقه با همان هدف

بازی کنید .

گرم کردن :ابتدا آرام آرام گرم کردن و دویدن آرام و سپس  با سوت مربی کار را با سرعت بیشتر انجام میدهیم.

امّاتوقف و راه رفتن نداریم جمع تمرین ۶ مرتبه .

نوع تمرین مهم نیست درخصوص هرهدفی  روش انتقال مربی و فهماندن به شاگردان مهم است .

تمرینات بایدبه قدری سخـت باشد که بازیکنـان را وادار به تلاش کنـد ، امّا غیـر قابـل اجرا نباشد .

درکل تمرینات باید بازیکن حتماً تحت فشارهم تمرکز داشته باشند(تمرینات تخصصی فوتسال گذاشته شود ) .

قبل از فصل : فشار شدید ۳ دقیقه و ۴ دقیقه استراحت فعال . داخل فصل: ۳ دقیقـه کار شدید و۲ دقیقه

استراحت فعال ،کلاً باید تمرینات با تمرکزانجام شود و هدف از تمرین مشخص باشد.

majid

این مطلب توسط ارسال شده است.

سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج) و شادی روح اموات و پدر تازه درگذشته این حقیر شادروان کربلایی رضا رمضانی صلوات

نظرات و ارسال نظر