ایران16 / کلیپ های فوتبال / اشتباهات داور به سبک فراموش کردن کارت
خرید-مهره-مار-اصل
اشتباهات داور به سبک فراموش کردن کارت

اشتباهات داور به سبک فراموش کردن کارت

گفتگو جذاب و خفن با بدل های مسی و رونالدو

گفتگو جذاب و خفن با بدل های مسی و رونالدو