Futsalfa.ir یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷

آموزش فوتسال شماره ۴ / دانلود انیمیشن سیستم ها و چرخش ها در فوتسال

آموزش فوتسال شماره ۴ / دانلود انیمیشن سیستم ها و چرخش ها در فوتسال

آموزش فوتسال شماره ۴ / دانلود انیمیشن سیستم ها و چرخش ها در فوتسال

فوتسال فارسی در راستای حرکت در تمامی زمینه های مرتبط با فوتسال در نظر دارد برای دومین سال متوالی دوره های آموزش مجازی مربیگری فوتسال را با همکاری روزبه صفابخش مربی جوان فوتسال ایران برای علاقه مندان برگزار کند.

فوتسال فارسی – انمیشن هایی که مشاهد می کنید،مربوط به شناخت اولیه به سیستم های پایه در فوتسال و همچنین چرخش هایی از از این سیستم ها می باشد. در آینده بصورت تخصصی به این بحث پرداخته می شود.

سیستم ۲-۲ :

در عرض:

در عمق:

سیستم ۱-۲-۱ :

در عرض :

در عمق:

سیستم ۱-۳ :

از بال:

در عمق:

با راس:

سیستم ۰- ۴ :

پارالل:


  • ۲-۲,اموزش تاکتیک های فوتسال,اموزش فوتسال, انیمیشن چرخش های فوتسال, تاکتیک های فوتسال, تاکیک دو دو, جهار صفر فوتسال,چرخش در فوتسال, دو دو,سه یک, یک دو یک
نظرات و ارسال نظر