ایران16 / کلیپ های فوتبال / آموزش ضربه آزاد (ورزش 3)
خرید-مهره-مار-اصل
آموزش ضربه آزاد

آموزش ضربه آزاد (ورزش 3)

آموزش شوت سر ضرب به سبک زیدان و دی بروینه

آموزش شوت سر ضرب به سبک زیدان و دی بروینه